Acties

Actievoorwaarden '3 uur een limo'.

Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor bovenstaande actie van Taxi Goverde. Lees ze goed door en je bent volledig op de hoogte van de regels die gelden.

 1. De actie is uitgeschreven door Taxi Goverde gevestigd te Zevenbergen. Op de actie zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan deze actie is gratis, vrijwillig en voor iedereen toegankelijk. Deelname is geldig wanneer u de enquête volledig digitaal invult, u heeft aangegeven dat u wilt meedoen met de actie en de enquête via de 'verzenden' knop aan ons retourneert. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.
 3. Uw antwoorden en persoonlijke gegevens zijn vertrouwelijk en worden alleen door Taxi Goverde gebruikt voor deze actie. Uw antwoorden en persoonlijke gegevens worden niet voor commerciële doeleinden ingezet en niet verstrekt aan derden.
 4. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie. Het meervoudig deelnemen aan de enquête diskwalificeert de gebruiker.
 5. U gaat ermee akkoord dat wij uw mailadres mogen gebruiken om u op te hoogte te brengen indien u de beloning in ontvangst mag nemen.
 6. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij het invullen van de enquête. Bij het niet naleven hiervan wordt de deelname aan de actie uitgesloten.
 7. Om deel te mogen nemen, moet de deelnemer de minimumleeftijd van 16 jaar hebben en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 8. De looptijd van de actie heeft 31 maart 2017 als einddatum.
 9. De winnaar wordt binnen 5 werkdagen na sluiten van de actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 10. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 11. De eenmalige trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 12. Taxi Goverde kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 13. De waarde van de te winnen prijs is €325,- en wordt uitgereikt in fysieke vorm (3 uur een limo), niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 14. Medewerkers van Taxi Goverde zijn uitgesloten van deelname.
 15. Taxi Goverde handelt met deze actie in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 16. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 17. Voor vragen en/of klachten kan contact worden opgenomen met onze klantenservice via ons contactformulier. U ontvangt binnen 5 werkdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail onze reactie.

Bekijk ook deze auto's